VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG
Hoàng Xuân Ngụ

Tận Tâm – An Toàn Tuyệt Đối

VỊ TRÍ

198A Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5, TP.HCM

"TẬN TÂM - AN TOÀN TUYỆT ĐỐI"

Văn Phòng Công Chứng Hoàng Xuân Ngụ luôn hoạt động và hành nghề theo phương châm này.

"KHÁCH HÀNG LÀ VUA"

Toàn tâm toàn ý phục vụ khách hàng

 

CHÚNG TÔI LUÔN QUAN TÂM ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG

Văn phòng công chứng
HOÀNG XUÂN NGỤ

Văn phòng Công chứng Hoàng Xuân Ngụ là một tổ chức hành nghề công chứng, với đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và trách nhiệm. Trụ sở văn phòng tại địa chỉ 198A Trần Bình Trọng, phường 4, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, là nơi giáp ranh giữa quận 1, quận 3, quận 7, quận 8, quận 10 và quận 4… rất thuận lợi cho quý khách trong việc công chứng các hợp đồng, giao dịch.

Văn phòng Công chứng Hoàng Xuân Ngụ được thành lập theo quyết định số: 5581/QĐ-UBND ngày 31/10/2012 của Ủy Ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, hoạt động theo Giấy Đăng ký hoạt động số: 41020026 cấp ngày 12/01/2018,  Cấp lần 1 ngày cấp 27/11/2012 của Sở tư pháp – Thành phố Hồ Chí Minh.

Văn phòng Công chứng Hoàng Xuân có đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và trách nhiệm như các Phòng công chứng Nhà nước và các Văn phòng công chứng đang hoạt động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh cũng như trên lãnh thổ Việt Nam.

facebook CỦA CHÚNG TÔI