hướng dẫn thủ tục công chứng

Hướng dẫn thủ tục công chứng

Nhằm hạn chế việc đi lại nhiều lần và tiết kiệm thời gian, quý khách vui lòng đọc kỹ thông tin hướng dẫn:

– Người yêu cầu công chứng phải đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật. Người không đủ năng lực hành vi dân sự phải có người đại diện theo quy định của pháp luật.

– Trường hợp, người yêu cầu công chứng không biết đọc, biết viết, không nghe được, không ký, không điểm chỉ được thì phải có người làm chứng, nếu không biết tiếng Việt thì phải có người phiên dịch.

– Trường hợp người yêu cầu công chứng là người đại diện theo ủy quyền thì phải có hợp đồng ủy quyền hợp lệ để chứng minh là người đại diện hợp pháp.

– Trường hợp người yêu cầu công chứng là người đại diện cho pháp nhân thì phải có: Biên bản họp của Hội đồng thành viên/ hội đồng quản trị/đại hội cổ đông/ban chủ nhiệm Hợp tác xã/đại hội xã viên về việc chấp thuận nội dung chính của hợp đồng như: đối tượng, giá cả, thời hạn…hoặc văn bản đồng ý của chủ sở hữu doanh nghiệp đối với giao dịch không thuộc thẩm quyền quyết định của người đại diện theo pháp luật (theo quy định của điều lệ doanh nghiệp và văn bản pháp luật)…và cử người đại diện ký kết hợp đồng.

trình tự thủ tục công chứng

Trình tự thủ tục công chứng:

– Người yêu cầu công chứng hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, tặng cho nhà ở, quyền sử dụng đất ở chuẩn bị và nộp trực tiếp hồ sơ gồm các giấy tờ sau:

+ Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch.

+ Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở hợp lệ: Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở …, tờ khai/thông báo nộp thuế, lệ phí trước bạ nhà, đất.

+ Bản vẽ hiện trạng nhà đất do cơ quan có thẩm quyền lập hoặc duyệt áp dụng cho:

1. Trường hợp các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu nhà là giấy tờ chưa được cấp đổi sang giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở (gọi chung là giấy trắng).

2. Trường hợp mua bán, chuyển nhượng, tặng cho một phần nhà ở, quyền sử dụng đất ở

+ Bản thảo hợp đồng do các bên tự soạn thảo hoặc theo mẫu.

+ Văn bản xác định đối tượng hợp đồng, giao dịch.

+ Bản phô tô các giấy tờ tùy thân gồm:

·Đối với cá nhân:

– CMND, hộ khẩu thường trú.

– Giấy tờ chứng minh về tình trạng tài sản chung/riêng (trong trường hợp bên chuyển nhượng là cá nhân):

1. Án ly hôn chia tài sản/án phân chia thừa kế/văn bản tặng cho tài sản…

2. Thỏa thuận phân chia tài sảnchung riêng/nhập tài sản riêng vào khối tài sản chung vợ chồng.

3. Văn bản cam kết/thỏa thuận về tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân.

4. Giấy chứng nhận kết hôn/xác nhận về quan hệ hôn nhân (trong trường hợp sống chung từ trước năm 1987 đến nay nhưng chưa làm thủ tục đăng ký kết hôn).

5. Giấy tờ xác định về việc tài sản nằm ngoài thời kỳ hôn nhân:

* Giấy xác nhận về tình trạng hôn nhân (chưa đăng ký kết hôn từ trước đến nay)

* Xác nhận về tình trạng hôn nhân từ khi ly hôn/từ khi vợ – chồng chết đến nay chưa đăng ký kết hôn lại …) trên cơ sở đối chiếu với thời điểm tạo dựng tài sản.

·Đối với pháp nhân, doanh nghiệp:

– Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đại diện, Giấy phép thành lập, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy phép đầu tư đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Điều lệ của doanh nghiệp và các giấy tờ cần thiết liên quan khác theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

Nhấn vào đây để xem toàn bộ Thủ Tục Công Chứng: