GIỚI THIỆU

Tiểu sử của ông hoàng xuân ngụ

Trưởng văn phòng Công chứng Hoàng Xuân Ngụ là Ông Hoàng Xuân Ngụ – Là công chứng viên đã có trên 20 năm công tác pháp luật, nguyên là Công chứng viên tại Phòng Công chứng số 1 và số 4 – Thành phố Hồ Chí Minh trong đó có hơn 15 năm thâm niên trong nghề. Đã thực hiện và có nhiều kinh nghiệm công chứng các hợp đồng, giao dịch liên quan đến công chứng.

Đội ngũ công chứng viên

Tinh thần đoàn kết

Với đội ngũ nhân viên năng động, ngoài việc bồi dưỡng trình độ chuyên môn, tận tâm hết mình phục vụ khách hàng. Văn phòng Công chứng Hoàng Xuân Ngụ không ngừng nâng cao thể chất đội ngũ nhân viên. Chúng tôi tham gia tích cực các cuộc thi hoạt động thể dục thể thao và đạt được thành tích cao.