Dịch vụ

Công Chứng

Công chứng, sao y các loại hợp đồng giao dịch, hợp đông mua bán

Kiểm Tra Tình Trạng Pháp Lý

Kiểm tra tình trạng giấy tờ của tài sản tham gia giao dịch

Soạn Thảo Hợp Đồng

Soạn thảo văn bản, hợp đồng giao dịch cho khách hàng

Tư Vấn Dịch Vụ Cho Việt Kiều, Người Nước Ngoài

Hỗ trợ dịch vụ cho Việt Kiều, Người nước ngoài mua nhà tại Việt Nam.

Dịch Thuật

Nhận dịch thuật và thông dịch từ tiếng Việt ra nhiều loại ngôn ngữ và ngược lại.

Công Chứng Ngoài Trụ Sở

Công chứng ngoài trụ sở theo yêu cầu của Quý Khách hàng đúng theo quy định của pháp luật.

dịch vụ hỗ trợ khách hàng

– Kiểm tra tình trạng pháp lý – giấy tờ của tài sản tham gia giao dịch;
– Công chứng Hợp đồng, giao dịch ngay khi hồ sơ đã đầy đủ;
– Tư vấn công chứng ngoài giờ làm việc, ngày nghỉ, ngày lễ;
– Công chứng tại địa chỉ của khách hàng theo quy định của pháp luật;
– Công chứng viên trực tiếp tư vấn, soạn thảo Hợp đồng , giao dịch;
– Tư vấn và hỗ trợ dịch vụ cho Việt kiều, Người nước ngoài mua nhà tại Việt Nam;
– Những dịch vụ miễn phí công thêm : Giữ xe, Café, Nước, Wifi;
– Tổ chức tín dụng, doanh nghiệp được ký trước Hợp đồng, giao dịch khi đã đăng ký chữ ký, con dấu tại văn phòng.

Chức năng hoạt động

Thực hiện công chứng các loại hợp đồng giao dịch, hợp đồng mua bán:
– Hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, trao đổi, tặng cho, thuê, mượn: nhà ở, nhà đất, nhà xưởng, ô tô, mô tô-xe máy, tàu biển…
– Công chứng hợp đồng cầm cố, thế chấp., bảo lãnh vay tiền ngân hàng, vay tiền cá nhân.
– Hợp đồng thế chấp tài sản hình thành trong tương lai.
– Công chứng hợp đồng ủy quyền, giấy ủy quyền, nhận ủy quyền từ nước ngoài.
– Công chứng hợp đồng bán đấu giá bất động sản.
– Hợp đồng đầy tư góp vốn bằng tài sản, quyền sử dụng đất.
– Công chứng hợp đồng thương mại, kinh tế, kinh doanh và dịch vụ.
– Công chứng hợp đồng có yếu tố nước ngoài, Việt kiều.
– Văn bản thỏa thuận về tài sản chung, riêng của vợ, chồng.
– Công chứng di chúc.
– Nhận lưu trữ di chúc.
– Công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế, văn bản khai nhận di sản, việc từ chối nhận di sản.
– Công chứng hợp đồng, giao dịch khác mà pháp luật không quy định phải công chứng nhưng các bên tự nguyện công chứng.
– Cấp bản sao hợp đồng được lưu trữ tại văn phòng công chứng Hoàng Xuân.
– Công chứng ngoài trụ sở theo yêu cầu của Quý Khách hàng đúng theo quy định của pháp luật.